Koor Coach

Omdat jouw koor uniek is!

Een coach op maat van jouw koor

Jouw koor is uniek. Dat moet je laten horen. Werken aan sound en expressie is daarom net zo belangrijk als werken aan je repertoire. En dàt is wat een koor coach doet.

Een expressief koor

Het dramatische effect van een groep zingende mensen is groot. Je kan het dus als expressiemiddel inzetten. Tijdens een coaching werk je aan homogeniteit in de expressie, een uniforme taal en articulatie en dramatische kracht.

Koorcoaching = een sound

Toch wil je dat je koor als een geheel klinkt. Door verschillende stemkwaliteiten (twang, belting, …) en stemkleuren (klassiek, jazzy, …) te gebruiken en te leren toepassen, klinken jullie als een homogene groep.

Aan de slag!

Werken met een koor kan op verschillende manieren. Het kan tijdens een eenmalige workshop. Dan werken we vooral ‘hands-on’. Welke acute problemen stellen zich? Een koor kan bijvoorbeeld expressie missen, of geen homegene sound hebben. Deze problemen pakken we aan aan de hand van gekend repertoire.

Soms werk ik ook meerdere sessies met een koor. Dan kunnen we heel gericht repertoire aanpakken en tot in de puntjes afwerken.  We beginnen dan bij het begin: techniek, ademhaling, homegene sound, … om af te werken met expressie, theatraliteit en groepsdynamiek.

Soms hebben enkele zangers nood aan individuele bijsturing. Dat kan tijdens een individuele coaching.