Hoe leer je een nieuw lied aan

Begin bij jouw begin

Je kunt een nummer vanuit verschillende hoeken aanpakken. Hoe je precies begint is minder belangrijk. Zolang je maar geen enkele stap overslaat. Een tip: begin bij je zwakste punt. Bijv. ben je niet zo goed in het zingen van het juiste ritme, begin dan daarmee. Heb je moeilijkheden met het interpreteren van de tekst, dan moet dat je eerste aandachtspunt zijn.

De volgorde hieronder is dus een suggestie. Weet je niet waar te beginnen, volg dan deze stappen.

Ritme

Lees je song ritmisch door. Klappend of bijv. of ‘da’. Gebruik een metronoom. Ga niet te snel verder, als je een fout maakt. Probeer heel precies te lezen wat er staat.

Vaak wordt deze stap overgeslagen, omdat je het lied misschien al kent van een opname. Maar soms nemen artiesten bepaalde vrijheden. Het is belangrijk dat je de intentie van de componist achterhaalt. Daarna kan je nog aanpassingen doen. (afhankelijk van het genre).

Melodie

Speel de melodie op een piano of ander instrument. (Als je perfect kunt zichtlezen, kun je het ook gewoon zingen natuurlijk). Je kunt dit los van het ritme doen. Ga na of er moeilijke intervallen zijn en bekijk hoe de melodie ten opzichte van je stembereik ligt.

Als de song te hoog of te laag is, experimenteer dan met andere toonaarden. Wil je transponeren, dan moet je zorgen voor eenaangepaste partituur in de juiste toonaard.

Pas op met transponeren. In jazz en popmuziek is het algemeen aanvaard. Maar in klassieke muziek en musical is het absoluut ‘not done’. Dit komt omdat in deze genres muziek echt voor bepaalde stemtypes gecomponeerd wordt. In jazz en pop is dat veel minder het geval.

Ademhaling

Wanneer je de melodie en het ritme beet hebt, voeg je ze samen. Zing nog geen tekst, maar gebruik klanken. Heel belangrijk is dat je de ademhalingen mee inoefent. Plaats vinken op de plaats waar je van plan bent te ademen. Houd je er ook strikt aan.

Pas op dat je niet te vaak ademt. Beperk je tot het strikt noodzakelijke. Te vaak ademhalen komt zenuwachtig over en doorbreekt de muzikale zinnen van de song.

Adem ook alleen op logische plaatsen. M.a.w. niet midden in een zin (zowel tekstueel als muzikaal). Een goeie parameter is dat je de tekst doorspreekt alsof je hem voor een groep voordraagt. Luid en duidelijk met de nodige dynamiek. Zo voel je het beste aan waar de ademhalingen moeten komen.

Voeg de begeleiding toe

Zing de melodie door met begeleiding (nog altijd zonder woorden). Heb je geen oefen cd, karaokeversie, of begeleider dan moet je jezelf begeleiden. Een beetje basis-pianokennis kan al voldoende zijn. Maak je in dit geval niet te veel zorgen over de groove of het arrangement. Speel desnoods alleen de basnoten. Voeg daar eventueel een terts en een kwint aan toe en je bent al een heel eind op weg.

Wist je dat je tegenwoordig veel karoake versies vind op You-tube? Je typt de naam van je song + ‘karaoke’ of ‘instrumental’. Zeker bij echte hits zal iets vinden.

 

Oefen de tekst.

  • Inhoud

Een eerste stap is nagaan of er woorden in de tekst staan die je niet begrijpt. Vaak staat een song in een andere taal dan je moedertaal. Zoek woorden op in een woordenboek als dat nodig is.

Lees door de tekst en probeer met je eigen woorden de inhoud te parafraseren. Erg poëtische teksten kunnen vol beeldspraak staan. Zorg dat je weet wat bedoeld wordt.

  • Uitspraak

De uitspraak tijdens het zingen verschilt van die tijdens het spreken. Tijdens het zingen worden de klinkers langer gerekt. Je maakt als zanger je sound op de klinkers. Die klinken. Medeklinker hebben meer een ritmische functie. Blijf dus nooit je toon aanhouden op een medeklinker. (zelfs niet bij m of n).

Misschien wel het moeilijkste bij het zingen van een tekst is een juiste uitspraak. Werk hieraan. Sla deze stap NOOIT over en besteed er voldoende tijd aan. Ga er nooit van uit dat je uitspraak perfect is. Ze kan beïnvloed worden door het ritme en de melodie van deze welbepaalde song.

Woorden zijn het voertuig van een zanger. Een slechte uitspraak of dialectische klanken zijn zoals een gebarsten viool of een platgedrukte trompet. De speler mag nog zo goed zijn, wat je hoort klinkt slecht. Dit geldt vooral wanneer je in een andere taal dan je moedertaal zingt. (Denk maar aan een Engelstalige zanger die in het Frans zingt, Hoe goed de zanger ook kan zijn, tenzij er echt veel aan gewerkt is, klinkt het vaak wat vreemd.)

In lichte muziek wordt vaak in het Engels gezongen. Daarom sta ik even stil bij de typische fouten van Nederlandstaligen in het Engels.

  • De Engelse ‘th’: deze klank komt in het Nederlands niet voor. Hij wordt vaak gewoon als een ‘t’ uitgesproken. Bij deze klank moet de tong zich bijna tussen de tanden wringen. Beschouw hem als een schurende klank (fricatief), niet als een klank die tegen de tanden wordt afgezet (dentale klank).
  • Het Engels heeft veel diftongen (tweeklanken). Bij het zingen van die klank focussen we ons op de eerste klinker. Hier maak je de sound. Toch is het noodzakelijk dat de bijklank aan het einde van de noot nog hoorbaar is. Deze klank wordt niet benadrukt of uitgerekt. Bijv. ‘Yesterday’ wordt gezongen als ‘yesterdaaaaaa-(ie).
  • Ook de ‘retrograde r’ is een klank die we in het Nederlands niet kennen. Bij deze klank wordt de tong als het ware omgekruld. (In het Nederlands kennen we alleen de ‘tongpunt-r’ en de ‘huig-r’). Men beklemtoont deze klank tijdens het zingen amper, zeker als ze na een klinker komt. Bijv. ‘Heart’ wordt gezongen ‘hahh-rt’.Nog een groot verschil tussen Nederlands en Engels is dat in het Engels veel medeklinkers op het einde van een woord, stemhebbend zijn. Woorden als ‘wings, arms, of’ worden allemaal met een stemhebbende klinker afgesloten. ‘wingz, armz,ov’.

Oefening: gebruik in je technische oefeningen klanken uit je song

Vijf primaire klinkers in het Engels zijn:

Ah       Aisle
Ay       Mate
Ee       Meet
Oh       Obey
Oe       Flute

Gebruik deze klanken wanneer je arpeggio’s, toonladders of andere techniekoefeningen doet. Zo leer je een goede sound maken met klanken, die je later gebruikt in het repertoire.

  • Interpretatie

Het grootste verschil tussen twee goed geoefende zangers is misschien wel de interpretatie van hun songs. Hoe goed je technisch ook bent, als je song gevoel mist, heeft hij weinig effect. Toeschouwers worden niet geraakt door je techniek, maar wel door de interpretatie van je song.

Een goede interpretatie komt in de eerste plaats uit een goede voordracht van de tekst. Begrijp en voel de tekst aan. Weet waarover je zingt en meen wat je zegt. Ook al is de tekst niet voor jou van toepassing, leef je in. Zingen is ook acteren.

Daarnaast helpt het als je de woorden aan muzikale parameters linkt. Zoek belangrijke woorden in de tekst en geef die bijvoorbeeld meer dynamiek mee. Speel met volume, dynamiek, arrangement,, met het oog op de betekenis die je wilt overbrengen.

In pop- en jazzmuziek kun je ook vrijheden nemen op het vlak van frasering. Dit helpt om de tekst zinvoller te zingen. Baseer je op de frasering in de spreektaal om je melodie te fraseren. (bijv. splits woorden niet op gekke plaatsen alleen omdat je muziekpartij zegt dat een noot bijvoorbeeld lang moet zijn) De beste manier om dit te oefenen is de tekst gewoon zeggen, zonder de melodie.

Hulp nodig?

Vind je het moeilijk om dit allemaal toe te passen? Tijdens een zangcoach-sessie help ik je graag verder. Neem contact op via info@annzingt.be

 

AUTHOR

239197annzingtbe

All stories by: 239197annzingtbe